Новини

Навчальний центр


Компания «Эмкон-Аудит» приглашает приять участие в семинаре "Учетная политика предприятия от «А» до «Я»", который состоится в г. Киеве 25 декабря 2014 года

Целевая аудитория:
Руководители и бухгалтеры предприятий.

Программа семинара:
Блок 1. Сущность учетной политики предприятия и ее роль в построении системы бухгалтерского учета на предприятии
- Понятие учетной политики и ее необходимость на предприятии;
- Концептуальная основа ведения учета, влияние концептуальной основы ведения учета на структуру и элементы учетной политики;
- Учетная политика как основа построения системы бухгалтерського учета на предприятии.
- Ответственность за разработку, принятие и выполнение учетной политики на предприятии.

Блок 2. Структура учетной политики и методика ее посторения. Элементы учетной политики
- Обязательные требования к формированию учетной политики. Нормативное регулирование построения учетной политики на предприятии
- Понятия «елементов учетной политики» и «учетных оценок», их отличия
- Формирование, раскрытие, изменение, дополнение учетной политики.
- Порядок и последствия внесения изменений в учетную политику предприятия
- Элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета: вариантные способы учета активов и обязательств, доходов и расходов.

Блок 3. Особенности формирования учетной политики для целей налогообложения
- Необходимость разработки и утверждения учетной политики для целей налогообложения
- Влияние принятой на предприятии учетной политики на форвирование налогооблогаемой базы налога на прибыль предприятий
- Пути оптимизации налоговой загрузки предприятия с использованием отдельных элементов учетной политики
- Особенности учетной политики предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Тренеры:
Проскура Екатерина Петровна (аудитор компании «Эмкон-Аудит», д.э.н., доцент кафедры аудита КНЭУ);
Горбуненко Людмила Всеволодовна (викладач курсів бухгалтерів ТОВ "Успіх").

Место проведения семинара: г.Киев, ул.Фрунзе 40, корпус Р, офис 302 (М. Тараса Шевченка)
Схема проїзду

Дата проведения: 25 декабря 2014 года
Начало: 15:00
Длительность: 2 часа
Стоимость (с НДС): 300,00 грн.

Для участия в семинаре заполните, пожалуйста, анкету.
Внимание! Количество участников органичено.

Будем рады видеть Вас среди участников семинара!

З предложениями и пожеланиями обращайтесь
по тел. +380 (44) 379-16-72 (73)
e-mail: seminar@emcon.com.ua
контактное лицо Дарменко Елена Анатольевна

Назад

15.02.2021
Емкон анонсує нову послугу з підготовки електронної форми фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в форматі iXBRL

09.02.2021
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

08.02.2021
У зв'язку з погодними умовами змінено дати семінарів у Києві, Миколаєві та Одесі

04.02.2021
Верховною радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю"

31.01.2021
Емкон запрошує Вас взяти участь у он-лайн майстер-класі "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2021 році", який відбудеться 16 лютого 2021 року

31.01.2021
Емкон запрошує Вас взяти участь у майстер-класі "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2021 році", який відбудеться 09 лютого 2021 року

26.01.2021
31 січня завершується термін оприлюдення календарного плану розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, емітентами, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі

11.01.2021
НКЦПФР затвердила зміни до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду

15.02.2021
Емкон анонсує нову послугу з підготовки електронної форми фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в форматі iXBRL

09.02.2021
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

08.02.2021
У зв'язку з погодними умовами змінено дати семінарів у Києві, Миколаєві та Одесі

04.02.2021
Верховною радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю"

31.01.2021
Емкон запрошує Вас взяти участь у он-лайн майстер-класі "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2021 році", який відбудеться 16 лютого 2021 року

31.01.2021
Емкон запрошує Вас взяти участь у майстер-класі "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2021 році", який відбудеться 09 лютого 2021 року

26.01.2021
31 січня завершується термін оприлюдення календарного плану розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, емітентами, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі

11.01.2021
НКЦПФР затвердила зміни до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду