Новини

Навчальний центр


Компанія «Емкон-Аудит» запрошує взяти участь у Семінарі «Аналіз відмінностей національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні від Міжнародних стандартів фінансової звітності», який відбудеться в м. Києві 16 січня 2015 року

Незважаючи на ряд труднощів, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства та регулятори, в Україні продовжується процес інтеграції методики ведення обліку та складання звітності згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Враховуючи існуючий досвід переходу вітчизнами підприємств на облік та складання звітності за МСФЗ, можна виділити типові відмінності між П(С)БО та МСФЗ. На даному семінарі розглядаються методичні відмінності між П(С)БО та МСФЗ і практичні аспекти внесення відповідних коригувань при трансформації фінансової звітності підприємств згідно вимог МСФЗ.

Цільова аудиторія:
Головні бухгалтери, бухгалтери, економісти, фінансові директори та інший управлінський персонал, керівники підприємств.

Мета семінару:
Дослідження основних відмінностей та різних підходів до ведення обліку та формування фінансової звітності національних П(С)БО та МСФЗ в розрізі окремих об’єктів обліку.

Програма семінару:
Модуль 1. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ та П(С)БО
загальна характеристика стандартів, структура МСФЗ, особливості першого застосування МСФЗ, аналіз процесу переходу підприємства на застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності.

Модуль 2. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, оренди)
особливості первісного визнання, оцінки необоротних активів на дату складання звітності, амортизація, відображення у фінансовій звітності. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку поточних (оборотних) активів (запасів): визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів; визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації.

Модуль 3. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку фінансових інвестицій
розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта господарювання; характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку зобов’язань (забезпечень наступних витрат і платежів): особливості обліку забезпечень, умовних зобов'язань і умовних активів, а також розкриття інформації у примітках, достатньої для надання користувачам можливості зрозуміти їхній характер, строки і суму.

Модуль 4. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку доходів, витрат, витрат з податку на прибуток)
облік доходів, що виникають в результаті продажу товарів, надання послуг та використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди; облік оцінка та дата визнання витрат. Особливості формування і відображення у фінансовій звітності фінансових результатів.

Тренери:
Катерина Проскура (аудитор компанії «Емкон-Аудит», д.е.н., доцент кафедри аудиту КНЕУ).
Горбуненко Людмила Всеволодовна (викладач курсів бухгалтерів ТОВ "Успіх").

Адреса проведення семінару: м.Київ, вул.Фрунзе 40, корпус Р, офіс 302 (М. Тараса Шевченка)
Схема проїзду

Дата проведення: 16 січня 2015 року
Початок: 10:00
Тривалість семінару: 3 години
Вартість участі (з ПДВ): для емітентів цінних паперів - 450,00 грн., для представників аудиторських та консалтингових компаній - 900 грн.
Для двох та більше учасників від одного підприємства: знижка 10%.
Для членів ПАКУ, ПАРД та УАІБ: спеціальна додаткова знижка 10%.

Для участі в семінарі заповнить, будь ласка, анкету.
Увага! Кількість учасників обмежена.

Будемо раді, якщо Ви приєднаєтеся до учасників нашого семінару!

З пропозиціями та запитаннями звертайтесь
за тел. +380 (44) 379-16-72 (73)
e-mail: seminar@emcon.com.ua
контактна особа Дарменко Олена Анатоліївна

Назад

21.09.2020
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 16.07.2020 №375 "Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

11.09.2020
Емкон запрошує Вас взяти участь у Майстер-класі "Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів", який відбудеться в Києві 02 жовтня 2020 року

11.09.2020
Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі «Підготовка, організація та проведення загальних зборів акціонерів», який відбудеться в Києві 01 жовтня 2020 року

01.09.2020
16 серпня 2020 року набрали чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

13.08.2020
Президент України підписав Закон України №738-IX від 19.06.2020 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

06.08.2020
Емкон випускає оновлену редакцію видання "Практичні аспекти розкриття інформації на фондовому ринку України. 2020", яке враховує зміни, внесені до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 року №781)

21.07.2020
З 05 по 16 серпня 2020 року не буде здійснюватись реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

25.06.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

21.09.2020
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 16.07.2020 №375 "Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

11.09.2020
Емкон запрошує Вас взяти участь у Майстер-класі "Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів", який відбудеться в Києві 02 жовтня 2020 року

11.09.2020
Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі «Підготовка, організація та проведення загальних зборів акціонерів», який відбудеться в Києві 01 жовтня 2020 року

01.09.2020
16 серпня 2020 року набрали чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

13.08.2020
Президент України підписав Закон України №738-IX від 19.06.2020 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

06.08.2020
Емкон випускає оновлену редакцію видання "Практичні аспекти розкриття інформації на фондовому ринку України. 2020", яке враховує зміни, внесені до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 року №781)

21.07.2020
З 05 по 16 серпня 2020 року не буде здійснюватись реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

25.06.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"