Новини

Навчальний центр


Компания «Эмкон-Аудит» приглашает приять участие в семинаре "Основы анализа финансовой отчетности предприятия", который состоится в г. Киеве 23 января 2015 года

Цель семинара:
Формирование практических навыков составления и анализ финансовой отчетности, анализа и управления доходами и затратами, управления прибылью предприятия, анализ безубыточности, овладение навыками бюджетирования и контроля выполнения бюджетов, овладение методиками анализа финансового состояния предприятия.

Целевая аудитория:
Экономисты, финансовые аналитики, финансовые менеджеры, бухгалтера, руководители предприятий.

Программа семинара:
Модуль 1. Финансовая отчетность как информационная основа управления финансами
1. Сущность, состав и принципы формирования финансовой отчетности
2. Содержание и стркутура Баланса (Отчета о финансовом состоянии)
3. Содержание основных статей Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе)
4. Отчет о движении денежных средств
5. Сущность и содержание Отчета о собственном капитале
6. Взаимосвязь форм финансовой отчетности

Модуль 2.Управление формированием финансовых ресурсов и капитала
1. Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала
2. Источники формирования финансовых ресурсов
3. Управление структурой капитала
4. Управление финансовыми рисками

Модуль 3. Управление затратами
1. Цель и направления классификации затрат
2. Учет и распределение непрямих затрат
3. Калькулирование по заказам и процессам
4. Калькулирование постоянных и переменных затрат

Модуль 4. Анализ безубыточности предприятия
1. Определение точки безубыточности
2. Порог рентабельности и запас финансовой прочности
3. Анализ чувствительности

Модуль 5. Бюджетирование и контроль
1. Сущность бюджетирования и его организация
2. Составление и согласование бюджетов
3. Контроль выполнения бюджетов

Модуль 6. Анализ финансового состояния предприятия
1. Методы анализа финансовой отчетности
- Вертикальный и горизонтальный анализ баланса
2. Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Показатели финансовой устойчивости и структуры капитала
- Показатели ликвидности и платежеспособности
- Показатели деловой активности
- Показатели рентабельности
- Показатели рыночной активности

Тренеры:
Паентко Татьяна Васильевна (Д.е.н., проф. Национальный университет Государственной налоговой службы Украины);
Проскура Екатерина Петровна (аудитор компании «Эмкон-Аудит», д.э.н., доцент кафедры аудита КНЭУ).

Место проведения семинара: г.Киев, ул.Фрунзе 40, корпус Р, офис 302 (М. Тараса Шевченка)
Схема проїзду

Дата проведения: 23 января 2015 года
Начало: 10:00
Длительность: 3 часа
Стоимость (с НДС): для предприятий - 450,00 грн., для представителей аудиторских и консалтинговых компаний - 900,00 грн.
Для двух и более участников от одного предприятия: скидка 10%.
Для членов ПАКУ, ПАРД та УАИБ: специальная дополнительная скидка 10%.

Для участия в семинаре заполните, пожалуйста, анкету.
Внимание! Количество участников ограничено.

Будем рады видеть Вас среди участников семинара!

З предложениями и пожеланиями обращайтесь
по тел. +380 (44) 379-16-72 (73)
e-mail: seminar@emcon.com.ua
контактное лицо Дарменко Елена Анатольевна

Назад

25.06.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

25.06.2020
24.06.2020 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 14.11.2019 №694 "Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"

22.06.2020
Верховною радою України прийнято в цілому проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

17.06.2020
Верховною радою України прийнято в першому читанні проект Закону про акціонерні товариства

10.06.2020
На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу»

27.05.2020
Міністерством юстиції України затверджені нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації

28.04.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Структура власності приватного акціонерного товариства"

28.04.2020
28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким, зокрема, змінені вимоги щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

25.06.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

25.06.2020
24.06.2020 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 14.11.2019 №694 "Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"

22.06.2020
Верховною радою України прийнято в цілому проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

17.06.2020
Верховною радою України прийнято в першому читанні проект Закону про акціонерні товариства

10.06.2020
На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу»

27.05.2020
Міністерством юстиції України затверджені нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації

28.04.2020
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Структура власності приватного акціонерного товариства"

28.04.2020
28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким, зокрема, змінені вимоги щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників