Перевірка попередньої фінансової звітності за 2012 рік,

складеної в рамках переходу до складання звітності згідно МСФЗ, виявлення помилок, допущених при трансформації звітності та підготовка до складання повного пакету фінансової звітності згідно МСФЗ за 2013 рік

Чому Вашому підприємству може бути цікавою дана послуга? В цьому році, на виконання вимог МФУ та НКЦПФР, частина суб’єктів господарювання при складанні фінансової звітності за 2012 рік вперше застосувала вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності. Оскільки перехід на застосування МСФЗ потребує ретроспективного перерахунку показників фінансової звітності, по суті, за 2 попередніх звітних періоди, що є досить складним на практиці, більшість підприємств здійснювали трансформацію тільки за 2012 рік, складаючи при цьому попередню фінансову звітність, залишаючи за собою право при повному переході на застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності за 2013 рік вносити при необхідності відповідні коригування у попередню звітність за 2012 рік. На сьогодні уже багато з таких підприємств розуміють, що, по-перше, здійснена трансформація не охопила всі необхідні коригування, а, по-друге, при трансформації були допущені логічні, механічні помилки, а також помилки, пов’язані з недосконалим знанням вимог МСФЗ.

Слід відмітити, що при складанні фінансової звітності за 2013 рік такі помилки вже будуть суттєвим порушенням і тягнути за собою адміністративні та фінансові санкції. Крім того, звертаємо Вашу увагу, що підприємствам доведеться проходити ту ж процедуру трансформації звітності за 2013 рік, що і за 2012 рік, але тепер вже з більш високим рівнем відповідальності. Тому пропонуємо, маючи запас часу до складання фінансової звітності за 2013 рік, розпочати підготовку до такого складання та якісно виправити помилки, допущені при складанні попередньої фінансової звітності за 2012 рік.

В рамках даного завдання пропонуємо наступні послуги:

1. Діагностика попередньої фінансової звітності за 2012 рік. Включає:

  • перевірка матеріалів проведеної трансформації (трансформаційних таблиць, звітів), виявлення допущених помилок, встановлення повноту здійснення коригувань при переході на МСФЗ, перевірка правомірності застосування норма МСФЗ при здійсненні трансформації;
  • встановлення відповідності облікової політики підприємства вимогам МСФЗ;
  • виявлення проблемних місць та помилок, допущених при складанні попередньої фінансової звітності за 2012 рік;
  • а також бонус - діагностика стану корпоративного управління.

2. Оцінка суттєвості виявлених помилок при веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової звітності та оцінка їх впливу на показники фінансової звітності

3. Розробка рекомендацій щодо виправлення виявлених помилок. Супровід при впровадженні таких рекомендацій

4. Консультування управлінського персоналу відносно питань, пов’язаних з веденням бухгалтерського і податкового обліку, застосування МСФЗ, корпоративного управління, системи внутрішнього контролю

5. Підготовка до складання фінансової звітності згідно МСФЗ за 2013 рік.