Новини


01 січня 2019 року набрало чинності рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності»

Рішення розроблене НКЦПФР у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким передбачені можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку та повноваження НКЦПФР здійснювати авторизацію осіб, які мають намір надавати такі послуги.

Рішенням, зокрема, визначається порядок авторизації осіб, що мають намір надавати інформаційні послуги на фондому ринку (зокрема, щодо оприлюдення інформації та подання інформації до НКЦПФР), вимоги до таких осіб та порядок ведення відповідного реєстру.

Ознайомитись з текстом проекту рішення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1371-18

Назад