Новини


В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 04.12.2018 №845 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519" («Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів»)

Рішення НКЦПФР прийнято з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», згідно з яким НКЦПФР втратила повноваження вести реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1459-18

Назад