Новини


В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 04.12.2018 №854 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Згідно з повідомленням НКЦПФР в Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 04.12.2018 №854 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Рішення розроблене НКЦПФР з метою приведення Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у відповідність із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, зокрема, передбачають приведення у відповідність до Закону №2210 таких норм:
- питання розкриття емітентами цінних паперів річної інформації про емітента в частині приведення складу такої інформації у відповідність до норм статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та зокрема запровадження розкриття звіту керівництва та звіту про корпоративне управління;
- питання взаємодії емітента з особою, яка здійснює надання інформаційних послуг на фондовому ринку шляхом запропонування поетапного розпису такої взаємодії під час розкриття емітентом регульованої інформації;
- питання щодо строків розкриття особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, а також проміжної інформації про емітента, тощо.

Крім того, запропоновані зміни передбачають удосконалення норм щодо розкриття емітентами особливої та проміжної інформації, а також запроваджують в Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів нові розділи, а саме:
«Порядок розкриття емітентом цінних паперів календарного плану»;
«Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належить одній особі, своєї структури власності».

Рішення набере чинності з дня його офіційного опублікування, що очікується протягом цього або наступного тижня.

До речі, дізнатися про зміни, які відбуватимуться, у вимогах до розкриття річної регулярної інформації, можна на нашому майстер-класі "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2019 році", який відбудеться 01 березня.

Назад