Новини


В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 09.04.2019 №210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства"

Рішення затверджене НКЦПФР з метою удосконалення Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року №659. Зміни зокрема передбачають:

  • норму, якою визначається, що звіти про винагороду членів наглядової раду та виконавчого органу публічного акціонерного товариства розміщуються на веб-сайті такого товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства або положеннями про винагороду;
  • удосконалення термінів «змінні складові винагороди» та «фіксовані складові винагороди»;
  • удосконалення механізму ознайомлення акціонерів з проектами положень про винагороду, тощо.

Ознайомитися с текстом рішення можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-19.

Назад