Новини


Верховна рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", яким визначаються особливості проведення річних загальних зборів та розкриття річної регулярної інформації у 2020 році

Закон (реєстраційний номер 3275) передбачає внесення таких змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо річних загальних зборів:

  • тимчасово (у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)) у 2020 році не застосовується вимога Закону України "Про акціонерні товариства" щодо терміну проведення річних загальних зборів (не пізніше 30 квітня наступного за звітним року);
  • річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 року мають бути проведені у строк, не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);
  • проте, не буде порушенням Закону України "Про акціонерні товариства" проведення річних загальних зборів у термін не пізніше 30.04.2020 року;
  • у разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку із дією карантину на території України буде неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженим НКЦПФР (однак поки що такий порядок не затверджений).

Слід зазначити, що Закон України "Про акціонерні товариства" та прийняті зміни до нього не передбачають можливості скасування або перенесення загальних зборів, які вже були скликані.

Також, Закон (реєстраційний номер 3275) передбачає внесення таких змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття річної регулярної інформації:

  • тимчасово (у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)) у 2020 році не застосовується вимога Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо строку розкриття річної регулярної інформації (30.04.2020 року);
  • річна регулярна інформація може бути розкрита до 30.04.2020 року;
  • після 30.04.2020 року річна регулярна інформація розкривається акціонерним товариством протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому пунктом 10 Розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства" (див. вище порядок, який був затверджений);
  • після 30.04.2020 року річна регулярна інформація розкривається товариством з обмеженою відповідальністю, яке є емітентом цінних паперів, протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю в порядку, встановленому пунктом 51 Глави VIII Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Ознайомитись з текстом проекту закону можна за посиланням (посилання на "Проект Закону (доопрацьований) 29.03.2020") http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3275&skl=10

Назад