Новини


НКЦПФР прийнято рішення "Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду"

Рішення розроблено НКЦПФР з метою встановлення тимчасового порядку дистанційного проведення загальних зборів, можливість проведення яких була передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Рішення вже оприлюднене на офіційному сайті НКЦПФР та набрало чинності.

Звертаємо увагу на те, що загальні збори акціонерів акціонерного товариства (загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду), рішення про проведення яких прийнято наглядовою радою у відповідності до цього порядку, можуть бути проведені дистанційно не раніше 27 травня 2020 року.

Ознайомитись з текстом проекту рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-tymchasovoho-poriadku-sklykannia-ta-dystantsiinoho-provedennia-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv-ta-zahalnykh-zboriv-uchasnykiv-korporatyvnoho-investytsiinoho-fondu/

Назад