Новини


Щодо розміщення емітентами цінних паперів інформації на власному веб-сайті

Звертаємо увагу, що відповідно до останніх змін в Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, інформація, яка розкривається емітентом на власному веб-сайті, оприлюднюється у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, та у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі (у разі наявності), із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Формою, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, є файл report.xml. Інформація, яка не подається до НКЦПФР у вигляді файлу report.xml, не має форми у машиночитальному форматі (наприклад, повідомлення про проведення загальних зборів, підсумки голосування, тощо). Відповідно, при розміщенні такої інформації, розміщувати її у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, не потрібно.

В Конструкторі веб-сайтів emitents.net.ua вже реалізована можливість завантажувати документи у машиночитальному форматі разом із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованою електронною печаткою емітента.

З прикладом розміщення інформації відповідно до нових вимог Ви можете ознайомитись на сторінці http://emcon.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29

Назад