Новини


На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду»

Проект рішення НКЦПФР розроблений з метою:
- удосконалення термінів, які вживаються у Тимчасовому порядку;
- уточнення змісту повідомлення про проведення загальних зборів;
- здійснення депозитарною установою відповідних заходів у разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним;
- засвідчення кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи інформації про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформації, що міститься в самих бюлетенях, що надсилається Центральному депозитарію у разі отримання бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- уточнення часу початку голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного, а саме з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування; тощо.

Крім того, Проєктом рішення передбачено внести редакційні правки до Тимчасового порядку.

Ознайомитись з текстом проекту рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10889171

Назад