Новини


На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», операційне управління яким здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як складової звітних даних та/або регульованої інформації»

Проєкт рішення розроблено НКЦПФР з метою зменшення навантаження на юридичних осіб, які отримали ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення та/або які зареєстрували випуск цінних паперів в НКЦПФР, та які, відповідно до законодавства, зобов’язані у складі звітних даних/регульованої інформації подавати до НКЦПФР фінансову звітність за МСФЗ.

Проектом рішення, зокрема, передбачається, що подання фінансової звітності суб’єктом звітування до Центру збору фінансової звітності є частиною регульованої регулярної інформації, які подаються суб’єктом звітування до НКЦПФР відповідно до законодавства. У разі подання та оприлюднення суб’єктом звітування фінансової звітності у форматі електронного файлу МСФЗ (у форматі iXBRL) до Центру збору фінансової звітності, такий суб’єкт може під час розкриття регульованої інформації або подання звітних даних до НКЦПФР в частині фінансової звітності зробити посилання на подану та оприлюднену Центром збору фінансової звітності фінансову звітність у форматі універсального покажчика місцезнаходження (URL-адреси).

Ознайомитись з текстом проекту рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12450995

Назад