Оподаткування

  • Консультування з питань оподаткування
  • Податкове планування та оптимізація податкового навантаження з урахуванням сфери та специфіки діяльності
  • Підготовка письмових аналітичних консультацій та роз’яснень з питань оподаткування
  • Експертний супровід судових справ з питань порушення податкового законодавства, надання експертних висновків
  • Оцінка податкових ризиків господарських операцій
  • Процедури з огляду податкової звітності
  • Перевірка правильності нарахування та сплати податків та зборів, дотримання податкового законодавства і надання рекомендацій
  • Інформаційний супровід щодо змін у податковому законодавстві та їх тлумачення