Організація ведення бухгалтерського обліку згідно МСФЗ

На виконання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», частина суб’єктів господарювання має складати фінансову звітність згідно вимог МСФЗ, що і було здійснено вже при складанні фінансової звітності за 2012 рік.

При цьому, значна кількість таких підприємств скористалась послугами залучених фахівців для здійснення трансформації звітності, складеної за даними бухгалтерського обліку, який здійснювався за правилами П(С)БО, у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ. Частина підприємств здійснювала перехід силами власних спеціалістів. В обох випадках, як правило, була здійснена трансформація тільки фінансової звітності, без внесення жодних змін в порядок ведення обліку поточних операцій. В майбутньому це призведе до того, що підприємству необхідно буде щорічно здійснювати трансформацію звітності, сплачуючи щорічно значні суми коштів незалежним консультантам.

Ми пропонуємо методичну та технічну підтримку при здійсненні підприємством переходу від ведення бухгалтерського обліку за П(С)БУ до ведення бухгалтерського обліку згідно МСФЗ. За умови даного переходу підприємству на потрібно буде здійснювати щорічно трансформацію звітності, а звітність згідно МСФЗ буде формуватися уже в системі бухгалтерського обліку підприємства.

В рамках даного завдання пропонуємо наступні послуги:

1. Діагностика попередньої фінансової звітності за 2012 рік. Включає:

  • перевірка матеріалів проведеної трансформації (трансформаційних таблиць, звітів), виявлення допущених помилок, встановлення повноту здійснення коригувань при переході на МСФЗ, перевірка правомірності застосування норма МСФЗ при здійсненні трансформації;
  • встановлення відповідності облікової політики підприємства вимогам МСФЗ;
  • виявлення проблемних місць та помилок, допущених при складанні попередньої фінансової звітності за 2012 рік;
  • а також бонус - діагностика стану корпоративного управління.

2. Аналіз необхідних коригувань в процесі переходу на ведення бухгалтерського обліку згідно вимог МСФЗ та розробка рекомендацій щодо внесення змін в облікову політику, методику ведення обліку, порядок документообігу, розробка рекомендацій, щодо адаптації програмного продукту, що застосовується на підприємстві при веденні бухгалтерського обліку. Розробка рекомендацій щодо виправлення виявлених помилок. Супровід при впровадженні таких рекомендацій

3. Розробка завдань для програмістів (при необхідності можуть залучатися наши фахівці для внесення відповідних змін до програмного забезпечення), супровід і аналіз результативності і коректності внесених в програмний продукт змін

4. Консультування управлінського персоналу відносно питань, пов’язаних з веденням бухгалтерського і податкового обліку, застосування МСФЗ, корпоративного управління, системи внутрішнього контролю

5. Підготовка до складання фінансової звітності згідно МСФЗ за 2013 рік.