Новини


В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 06.11.2018 №764 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Рішення НКЦПФР розроблено з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР щодо здійснення емісії облігацій підприємств, акцій та облігацій внутрішніх місцевих позик у відповідність із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1359-188

Назад