Новини


Емккон нагадує про необхідність розміщення не пізніше 31 січня календарного плану оприлюднення інформації емітентами, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі

Частиною сьомою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено вимогу щодо розміщення емітентами календарного плану оприлюднення інформації.

Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Порядок розкриття і форма календарного плану НКЦПФР не встановлена. Отже оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розміщення вказаної інформації можно здійснити у довільній формі з врахуванням вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Назад