Новини


На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Проєкт рішення розроблено НКЦПФР з метою приведення нормативно-правової бази Комісії у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 19 червня 2020 року № 738-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Проєктом рішення встановлюються загальні та спеціальні вимоги до усіх звітів незалежних аудиторів, що подаються до Комісії учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків та оприлюднюються і розкриваються відповідно до законодавства, а також визначається порядок здійснення НКЦПФР контролю за дотриманням вимог до звіту незалежного аудитора учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків і суб’єктами аудиторської діяльності.

Одночасно проєктом рішення визнаються такими, що втрачають чинність, низка рішень НКЦПФР, що стосуються аимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР в різних випадках.

Ознайомитись з текстом проекту рішення можна за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12098606

Назад