Новини


11.04.2012  На веб-сайті "Законодавство України" Верховної ради України оприлюднено новий Міжнародний стандарт фінансової звітності
10.04.2012  На веб-сайті "Законодавство України" Верховної ради України оприлюднено нові Міжнародні стандарти фінансової звітності
09.04.2012  НКЦПФР затвердила роз'яснення "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360"
07.04.2012  На веб-сайті "Законодавство України" Верховної ради України оприлюднено Міжнародний стандарт фінансової звітності 2
04.04.2012  На веб-сайті "Законодавство України" Верховної ради України оприлюднені Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 та деякі тлумачення МСФЗ
17.02.2012  НКЦПФР оновлює електронні форми регулярної річної та квартальної інформації емітентів цінних паперів
10.02.2012  Роз'яснення НКЦПФР: публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2011 рік
16.01.2012  02.02.2012 року в м. Києві відбудеться семінар на тему "Підготовка річного звіту за 2011 рік публічними акціонерними товариствами", на якому також будуть обговорюватись питання щодо міжнародних стандартів фінансової звітності
28.12.2011  В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення ДКЦПФР від 20.10.2011 №1483 "Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі"
28.12.2011  В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення ДКЦПФР від 20.10.2011 №1482 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", яким вносяться зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591
26.12.2011  01.02.2011 року в м. Києві відбудеться семінар на тему «Підготовка річного звіту за 2011 рік емітентами цінних паперів»
22.12.2011  Компанія «Емкон» запрошує взяти участь в учбово-практичному курсі «Підготовка фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності»
13.12.2011  Оприлюднено спільний лист Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України "Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" від 07.12.2011 року
06.12.2011  В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)"
06.12.2011  21.12.2011 року в м. Києві відбудеться семінар на тему "Розкриття інформації емітентами цінних паперів у 2012 році. Готуємось до річного звіту", на якому також будуть обговорюватись питання щодо міжнародних стандартів фінансової звітності
21.11.2011  На офіційному сайті ДКЦПФР оприлюднено проект рішення ДКЦФПР "Про затвердження Порядку складання, подання запитів на публічну інформацію та її отримання у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку"
07.10.2011  На офіційному сайті ДКЦПФР оприлюднено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів (Доопрацьований)"
05.10.2011  На офіційному сайті ДКЦПФР оприлюднено проект рішення ДКЦФПР "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"
16.09.2011  На офіційному сайті ДКЦПФР оприлюднено проект рішення ДКЦФПР "Про затвердження Положення про організацію та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку"


Початок Попередня 69 70 71 72 73 Наступна Кінець