Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Скорочене найменування: ТОВ "Емкон-Аудит"
Ідентифікаційний код: 37153128
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, будинок 10-Б
Телефони: +380 (44) 222-69-41, +380 (97) 383-33-41
Загальна адреса електронної пошти: sorokolat@emcon-audit.com.ua

Директор
Сороколат Наталія Григорівна

Сертифікат аудитора №006683 виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2010 року №214/3 та включена до реєстру аудиторів за №100366.

Телефони: +380 (44) 222-69-41, (97) 383-33-41
Адреса електронної пошти: sorokolat@emcon-audit.com.ua


Види діяльності за КВЕД-2010:
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Інформація про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності: № реєстрації у Реєстрі 4374, дата внесення до Реєстру 14.12.2018.

Відповідно до Рішення АПУ № 283/4 від 28.11.2013 року ТОВ «Емкон-Аудит» визнане таким, що пройшло перевірку системи контролю якості аудиторських послуг та внесене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту (Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0422)

Відповідно до Рішення АПУ № 360/4 від 31.05.2018 року ТОВ «Емкон-Аудит» визнане таким, що пройшло перевірку системи контролю якості аудиторських послуг та внесене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту (Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0794, чинне до 31.12.2023)

Параметри системи внутрішнього контролю якості ТОВ «Емкон-Аудит» встановлено Положенням з організації системи контролю якості аудиторських послуг аудиторської фірми ТОВ «Емкон-Аудит», відповідних внутрішніх стандартах, положеннях, порядках та методичних інструкціях, які затверджені наказами директора.

Відповідальний за внутрішню систему контролю якості
аудитор Сороколат Наталія Григорівна

Сертифікат аудитора №006683 виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2010 року №214/3, та включена до реєстру аудиторів за № 100366.

Телефони: +380 (44) 222-69-41, (97) 383-33-41
Адреса електронної пошти: sorokolat@emcon-audit.com.ua
Система контролю якості аудиторських послуг, що діє в ТОВ «Емкон-Аудит», пройшла зовнішню перевірку контролю якості професійних послуг Аудиторською палатою України, про що свідчить Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане згідно з рішенням АПУ № 360/4 від 31.05.2018 року

ТОВ «Емкон-Аудит» та ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» уклали між собою договір добровільного страхування професіональної відповідальності аудиторів № 3430961 від 06.08.2018 року.

Загальна страхова сума відповідно договору становить 250 000,00 гривень.

Страховий сертифікат до договору добровільного страхування професіональної відповідальності аудиторів № 3464612 від 15.07.2019 року.