Інформація про систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг

Параметри системи внутрішнього контролю якості ТОВ «Емкон-Аудит» викладено та закріплено в Положенні з організації системи контролю якості аудиторських послуг аудиторської фірми ТОВ «Емкон-Аудит», відповідних внутрішньо фірмових стандартах, положеннях, порядках та методичних інструкціях, які затверджені наказами про фірмі.

Відповідальний за внутрішню систему контролю якості - аудитор Сороколат Наталія Григорівна

Сертифікат аудитора №006683 виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29 квітня 2010 року №214/3, чинний до 29 квітня 2020 року.

Телефони: +380 (44) 222-69-41, (97) 383-33-41, (50) 863-24-41
Адреса електронної пошти: sorokolat@emcon-audit.com.ua
Система контролю якості аудиторських послуг, що діє в ТОВ «Емкон-Аудит», пройшла зовнішню перевірку контролю якості професійних послуг Аудиторською палатою України, про що свідчить Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане згідно з рішенням АПУ № 360/4 від 31.05.2018 року