Свідоцтва і документи

  • Свідоцтво про включення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм №4374 від 23.09.2010р.
  • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, П 000319, терміном дії з 03.12.2015р. по 30.07.2020р.
  • Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 794, видане згідно з рішенням АПУ № 360/4 від 31.05.2018 року