Інформація про систему конфіденційного зберігання інформації та документів

Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХІІ з метою дотримання стандартів аудиту на норм професійної етики в аудиторській фірмі ТОВ «Емкон-Аудит» розроблена система зберігання аудиторської та іншої конфіденційної інформації:
Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ «Емкон-Аудит»
Положення про зберігання аудиторської та іншої конфіденційної інформації ТОВ «Емкон-Аудит»

Цими положеннями визначено склад конфіденційної інформації, місце знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації, інформування замовників про запроваджену систему зберігання конфіденційної інформації, встановлення відповідальності за розголошення конфіденційної інформації, визначення порядку розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації.

Співробітники Компанії до початку роботи із замовником дають персональні письмові зобов’язання щодо зберігання в таємниці інформації клієнта та її нерозголошення і не ви користування її у власних корисливих інтересах.